My Mèniére

English, see below.

Nou dat is toevallig dat we elkaar hier tegenkomen. Ik ben ff je naam kwijt, maar de mijne is dus Rick.
Ik zal je even bijpraten. Ik heb al een jaar of 4 als hobby mobiele apps/game maken. En niet als hobby, al sinds 2004 de ziekte van Ménière.
Die twee heb ik gecombineerd en er een app/game van gemaakt. Het leuke van games maken gecombineerd met het nare van ziek zijn.
Wat zeg je? Sorry? Tja ik ben een beetje doof geworden de laatste jaren door Ménière dus zeg het nog eens.
Oh, nee sporten doe ik niet meer nee, of eigenlijk wel het is namelijk al een sport om niet om te vallen. Waarom zeg je? M’n evenwichtsorganen zijn aangetast vandaar.
Ja, dat was leuk he al die concerten enzo, nee dat doe ik niet meer. Ik heb nu een eigen concert in m’n hoofd, alleen wel jammer dat het 24 per uur de zelfde popgroep is, namelijk Tinnitus.
Maar nou wordt het wel een beetje een klaag verhaal, dus hoe is het met jou? Ohhh, uh tja daar schijn je wel zalfjes voor te hebben. Nou sterkte, oja en als je iets meer wilt weten of mijn app/game lees dan even door. Tot ziens.

Dit is een app/game over mijn ervaringen met de ziekte van Ménière.

Ik heb deze app gemaakt om mijn ervaringen over de ziekte van Ménière te delen. Het is soms moeilijk uit te leggen wat de symptomen en de problemen van deze ziekte zijn. Vaak heb ik ook geen zin om het steeds opnieuw te moeten vertellen, dus daarom heb ik deze app gemaakt. Misschien helpt het anderen ook om een beter begrip te krijgen over het hebben van de ziekte van Ménière. Of voor mensen die de ziekte hebben om uit te leggen wat het is.

In deze app kun je wat informatie en links over de ziekte van Ménière vinden, en u kunt een aantal symptomen ervaren zoals: Tinnitus en Vertigo. En natuurlijk, er is een quiz spelletje met een beetje een Ménière twist.

Oh, en voor iedereen die gewoon het spelletje speelt en niet zijn geïnteresseerd in de ziekte van Ménière. Ja, de geluiden en bewegende delen zijn vervelend, dat is het hele punt van het spel. En om ‘vals’ te spelen kan je altijd het geluid uitzetten.

Recht zo die gaat.

Rick

 

Well, ain’t that a coincidence, we meeting each other over here. Sorry, but I can’t remember your name right now, but mine is Rick.
I’ll give you a little update. For the last four years I create mobile apps/games as a hobby. And since 2004 I’ve got Ménière’s disease ‘not as a hobby’.
I combined the two and made an app/ game. The fun of making games combined with the bad thing about being ill. What did you say? Sorry? Well, I’ve become a little deaf in recent years by Ménière’s so could you say it again.
Oh, no I don’t do sports anymore, or actually I do in fact, not falling down is a sport. Why you say? My balance organs are affected.
Yeah, that was fun all those concerts we went to, no I don’t do that anymore. I now have my own concert in my head, just a pity it’s the same rock band 24/7, namely tinnitus.
But now it is a bit of a plaintive story, so how are you? Oh, um, yeah well, I believe you got an ointment for that.
Well, good luck with that, oh and if you want to know more about my app/game continue to read. Bye.

This is an app/game about my experience of Ménière disease.

I made this app/game to share my experience about Ménière disease.
It’s hard to explain what the symptoms and struggles are, so that’s why I made this app. Sometimes it’s too hard to explain or sometimes I just don’t feel like explaining it again and again. So now i’ve got this app. Maybe it helps others as well to get a better understanding about having Ménière’s disease or to explain what it is.

In this app you can find some info and links about Ménière disease, and you can experience some symptoms like; Tinnitus and Vertigo. And of course, there’s a quiz game with a little Ménière twist.

Oh, and for everybody who’s just playing this game and aren’t interested about Ménière disease. Yes, the sounds and moving parts are annoying, that’s the whole point of the game. And to ‘cheat’, you can always turn the sound off.

Stay steady.

Rick

 

One Response

 1. Jess Hughes says:

  Hi rick,

  I was wondering whether you have ever contracted a virus before. Also have you ever experienced some people call “fast sensation” it is not medically classified terminology but one individual who have call themselves. I am calling it motion-op-sia as it needs a scientific name. I only recently started getting Ménière’s chronic last few months, though I’ve been sick since January and was diagnosed in April with ross river virus as a past infection.

  Anyway, I would suggest you look up on google search for forums that are talking about “fast sensation”, I am convinced it is the early precursor to Ménière’s disease. If other people with Ménière’s have experienced fast sensation prior to their Ménière’s developing, maybe you could include something in your app to capture data on when people get fast sensation, it’s longevity and severity. Then you could track the long term progression and development of Ménière’s as the fast sensation subsides from occurring and becomes Ménière’s.

  For me, the fast sensation was always very brief like 5-10 mins maximum, only occurred 1-2 times a year, almost always while laying down and resting and felt like I was superhuman without the actual superpowers. It made me feel special, though I am sure it has slowly progressed into Ménière’s disease over the last few years, which I am not enjoying thia year as it’s not going away. Maybe it could be researched by your app.

  I am certain no one else has made an app about ‘fast sensation’.

  I’m happy to discuss it further.

  Jess hughes
  Victoria, australia

Leave a Reply